Angelika Seel Carillon in Venlo

Categorie: Glücksmomente/ Kolumne

Netherlands         0a Germany Für die Übersetzung bitte nach unten scrollen

De mooie klank van ons carillon!

Zoals u weet, doet het mij plezier, dat ik u af en toe aan mooie momenten, die ik in Venlo heb beleefd, kan laten deelnemen.
Vandaag hebben deze mooie momenten betrekking tot ons Carillon.
Het Venloos carillon is één van verschillende carillons, die nog in Nederland en Duitsland te vinden zijn – maar, het Venloos carillon is uniek.
Door burgers aan de stad geschonken in 1959 is het carillon ondergebracht in de toren van de Martinuskerk.
Het carillon had oorspronkelijk 48 klokken en is ondertussen uitgebreid tot 53.
De zwaarste klok, de c- klok, weegt 2381 kg. Volgens de beiaardier is de omvang van dat instrument bijna vier en ½ octaaf – daarmee behoort het tot een van de grootste carillons van Europa!

(bron: www.venlooscarillon.eu )

 Angelika Seel Carillon met Marcel Siebers

Zoiets moet ik toch met mijn eigen ogen zien, dacht ik en heb samen met stadsbeiaardier Marcel Siebers de 207 treden naar boven beklommen, om in de kerktoren “live” erbij te kunnen zijn. Ik vond het enerzijds heel interessant, om al de verschillende klokken te zien, maar anderzijds was ik echt onder de indruk, met hoeveel kracht men zo een instrument moet bespelen en hoe zacht toch enkele melodieën hebben geklonken. Dat zou met een computerbespeling niet mogelijk zijn!

Verder heb ik het verschil tot een “normale orgel en kerkmuziek” gemerkt – het repertoire van het carillon reikt van klassiek tot modern, van Beethoven tot Beatles.

Ik heb in ieder geval van die mooie klanken maar ook van het geweldige uitzicht over de stad kunnen genieten. Het was echt een bijzonder belevenis! Maar ook tijdens mijn wandelingen door de stad op elke zaterdag of i.v.m. verschillende concerten, die ik in het Rosarium volgde, was het carillonspel altijd een mooie begeleider.

 Angelika Seel 2 klokken van het carillon in de Martinuskerk

 

Angelika Seel uitzicht van de kerktoren op het Rosarium

Nu blijkt, dat er nog meer bezuinigingen zullen plaatsvinden. Zoiets blijft natuurlijk niet zonder gevolgen voor het onderhoud van het carillon en eruit voortvloeiend zal de frequentie van het carillonspel - live bespeeld - afnemen.
Jammer, want computerklanken zijn niet zo bijzonder!

In mijn laatste artikel heb ik al bericht gegeven over een grote frambozentaart, die ten gunste van het carillon werd verkocht.
Misschien kunnen wij met zijn allen nog andere acties bedenken, om het carillon te steunen, want wie voelt zich niet thuis aangezien het mooie carillonspel op elke zaterdag? Als veel mensen alleen maar 1 Euro aan de stichting zullen geven, hadden wij al gewonnen!

Ook de beklimming van de kerktoren is weer mogelijk – vanaf februari op elke 1.zaterdag van de maand voor 10 Euro p.p.(aanmelding zie website)

Nu in de zomer zal de beslissing van de UNESCO worden genomen, of het carillon in de toekomst tot “wereld cultuur erfgoed” zal behoren – een feit, dat Venlo weer een stukje bekender zal maken en waar wij écht trots op kunnen zijn! – Ik vertrouw erop, dat wij allemaal samen deze moeilijke periode kunnen “overbruggen” ! Samen kunnen wij dat halen!

Een zo belangrijk erfgoed van onze voorvaders moeten wij proberen te bewaren, toch?

Vriendelijke groeten,

Angelika Seel

**********Venlo, 31 januari 2014**********

Update februari 2019: de UNESCO heeft helaas een andere beslissing genomen.
Maar, desondanks zal de stad Venlo - en in het bijzonder zijn burgers  door middel van privé "ondersteuningen" - er alles voor doen,
om het carillon - ook verder - te bewaren!

 Germany
Übersetzung: Der schöne Klang unseres Glockenspiels

Wie Sie wissen, macht es mir Freude, Ihnen ab und zu über schöne Momente zu berichten, die ich in Venlo erlebt habe.
Heute beziehen sich diese Momente auf unser Glockenspiel.
Das Venloer Glockspiel ist eines der (wenigen) Glockenspiele, die noch in Deutschland und in den Niederlanden zu finden sind - wobei das Venloer Glockenspiel einzigartig ist.

Im Jahre 1959 wurde es von Venloer Bürgern der Stadt geschenkt und befindet sich seitdem im Turm der Martinuskirche.
Das Glockenspiel hatte ursprünglich 48 Glocken und ist inzwischen auf 53 Glocken erweitert worden.
Die schwerste Glocke - die C-Glocke- wiegt 2.381 kg.
Aus Gesprächen mit dem "Glockenspieler" , der jeden Samstag das Instrument spielt, weiß ich, dass der Umfang beinahe 4 1/2 Oktaven umfasst - damit gehört das Venloer Glockenspiel zu den größten Europas!
(Quelle: siehe oben Website des "carillon")

Angelika Seel carillonmet Marcel EN ladder blik naar buiten

"So etwas muss ich doch mit eigenen Augen sehen!" dachte ich, als ich zusammen mit dem Künstler Marcel Siebers die 207 Treppenstufen der Martinuskirche erklomm, um oben "live" dabei sein zu können.
Ich fand es einerseits sehr interessant, all die verschiedenen Glocken zu sehen und war andererseits sehr beeindruckt, mit wieviel Kraft man so ein Instrument betätigen muss (nämlich NICHT mit den Fingern, sondern mit den Fäusten!) - und dass trotzdem "zarte" Melodien erklangen. Diese Bandbreite der (Spiel)möglichkeiten wäre computergesteuert NICHT möglich.

Desweiteren habe ich den Unterschied zwischen "normaler" Orgel-und Kirchenmusik gemerkt: das Repertoire reichte von Klassik bis Modern, von Beethoven bis Beatles.

In jedem Fall habe ich ein tolles Konzert und eine wunderschöne Aussicht von oben über die Stadt genießen können!
Es war wirklich ein besonderes Erlebnis!

Aber auch während meiner Spaziergänge durch die Stadt und bei verschiedenen Konzerten, denen ich vom Rosarium aus folgen konnte (Sa /So), war das Glockenspiel ein schöner Begleiter.

 

Inzwischen scheint es so zu sein, dass es von Seiten der Gemeinde noch mehr Einsparungen geben wird.
So etwas wird nicht ohne Folgen für den Unterhalt des Instrument bleiben, wodurch die Häufigkeit des Spielens - LIVE - abnehmen wird.
Sehr schade! Denn Computertöne klingen natürlich nicht so schön!

In meinem letzten Artikel habe ich bereits über eine große Himbeertorte berichtet, die zu Gunsten des Glockenspiels verkauft wurde.
Vielleicht können wir alle zusammen noch über andere Aktionen nachdenken, denn - wer fühlt sich nicht zu Hause angesichts des schönen Glockenspiels jeden Tag??

Wenn viele Menschen auch nur 1 Euro gäben, hätten wir schon gewonnen.
Auch die Ersteigung des Kirchturmes ist wieder möglich - ab Februar jeden Samstag für 10 Euro (Anmeldung über die o.g. Website)

Im Sommer wird die Entscheidung der UNESCO fallen, ob das Glockenspiel zum Weltkulturerbe gehören wird - ein Fakt, der Venlo auch wieder MEHR bekannt machen wird.
UND - ein schöner Punkt, auf den wir alle stolz sein können!

Ich vertraue darauf, dass wir diese Periode "überbrücken" können - zusammen können wir das schaffen!

Ein so wichtiges Zeugnis unserer Vorfahren müssen wir doch in Ehren halten und bewahren, oder?

 

********************Angelika Seel, Venlo 18.05.2015********************

Update Februar 2019: die UNESCO hat leider eine andere Entscheidung getroffen.
Aber trotzdem wird die Stadt Venlo - und insbesondere seine Bürger durch private Spenden - alles dafür tun,
um das Glockenspiel - auch weiterhin - für die Nachwelt zu erhalten.

*****************************************************************************